2012-03-13 13:04 #0 av: Ressu

Här tar vi upp lite fakta som kan vara bra att veta om den Engelska Cocker spanieln

Precis som namnet anger så kommer den Engelska Cocker spanieln från England. Rasen har till FCI-grupp 8 dvs Stötande och apporterande fågelhundar.

Rasen har sitt ursprung i spanieln som användes till jakt med dresserad rovfågel. Jakten gick till på det viset att spanieln arbetade framför jägaren för att stöta upp vilt för falken. Från dessa spaniels utvecklades i England en hund som kom att användas främst till stötande eller apporterande fågelhund. Eftersom den främst användes vid morkullejakt (morkulla på engelska: woodcock) fick den namnet "cocking spaniel".

Den moderna typen av cocker spaniel slog igenom i början av 1900-talet. På  1930-talet förekom de färger vi känner idag. Dock har vissa förändringar skett exteriört under hela 1900-talet vad gäller typ och presentation. Sedan lång tid finns rasen i två varianter: en för jakt och en för utställning.

Cockern fungerar utmärkt som sportig och aktiv sällskapshund. Den jobbar gärna tillsammans med sin ägare, vilket är ett arv från spanieljaktens speciella villkor som kräver nära samarbete mellan förare och hund. Cockern är läraktig, vänlig, livlig, lekfull och ibland egensinnig. Rasen har stort behov av närhet och kroppskontakt.

Cockern kräver en mer fast hand än vad man kan tro av det sockersöta utseendet. Rasens ursprung som jakthund som användes tillsammans med flera hundar gör att cockern fortfarande vanligen trivs i flock och kommer överens med andra hundar.

RASSTANDARD:

Helhetsintryck: Cocker spaniel är en glad, aktiv, välbalanserad, kompakt och robust hund.

Viktiga
måttförhållanden: Mankhöjden är ungefär lika med längden från manken till svansroten.

Uppförande/karaktär:
Cocker spaniel är till naturen gladlynt med en ständigt viftandesvans med typiskt ivriga rörelser, speciellt då hunden följer vittring,utan att vika för svårframkomlig vegetation. Rasen är vänlig ochtillgiven, fylld av energi och livsglädje.

Huvud

Skallparti
Skalle:
Skallen skall vara välutvecklad och fint
utmejslad. Den får varken vara för tunn eller för grov.
Stop: Stopet skall vara väl markerat och beläget mitt emellan nosspets och nackknöl

Ansikte
Nostryffel: Nostryffeln skall vara tillräckligt
bred för att ge utrymme för rasens väl utvecklade luktorgan.
Nosparti: Nospartiet skall vara kvadratiskt.
Käkar/tänder: Käkarna skall vara starka med
perfekt, regelbundet och komplett saxbett.
Kinder:
Kindbenen får inte vara framträdande.
Ögon: Ögonen skall vara väl utfyllda men inte utstående. Färgen skall vara mörkt brun eller brun, aldrig ljus. Om pälsen är leverfärgad, liver roan, eller leverfärgad och vit skall ögonen vara mörkt hasselnötsbruna i harmoni med pälsfärgen. Uttrycket skall vara intelligent och milt men ändå vaket, livligt och glatt. Ögonkanterna skall vara åtliggande.
Öron: Öronen skall vara droppformade och
lågt ansatta i höjd med ögonen. Öronlapparna skall vara tunna och nå till
nosspetsen. Öronen skall vara väl täckta av lång, rak silkesaktig päls.


Hals
Halsen skall vara medellång, torr och muskulös. Den skall vara väl ansatt i ett elegant, välvinklat skulderparti.

Kropp
Kroppen skall vara stark och kompakt.


Rygg: Ryggen skall vara fast och plan.
Ländparti: Ländpartiet skall vara kort och brett.
Kors: Korset skall slutta svagt från slutet av ländpartiet till svansansättningen.
Bröstkorg: Bröstkorgen skall vara väl utvecklad med djup bringa, varken för bred eller försmal i fronten. Revbenen skall vara väl välvda.

Svans
Svansen skall vara ansatt något under rygglinjen. Den skall bäras glatt och i rygglinjens förlängning, men aldrig rätt upp. Svansen har tidigare traditionellt kuperats.
Kuperad svans: Svansen skall aldrig vara så kort att det inte går att se de ständiga, glada svansviftningarna då hunden arbetar, inte heller så lång att dessa hindras.
Okuperad svans: Svansen skall vara lätt böjd och måttligt lång i proportion till kroppsstorleken så att helhetsintrycket blir balanserat. Den skall helst inte nå nedanför hasen. Svansen skall vara kraftig vid roten och avsmalna till en fin spets. Den skall ha en tydlig fana som harmonierar med den övriga pälsen. Svansrörelserna skall vara livliga. Svansen skall inte bäras över rygglinjen eller så lågt att det ger intryck av blyghet.
SVANSKUPERING ÄR FÖRBJUDEN I SVERIGE OCH I FINLAND.


Extremiteter

Framställ:
Helhet:
Frambenen skall vara raka med god benstomme. De skall vara tillräckligt korta för att ge koncentrerad kraft men inte så korta att det inverkar menligt på de mycket goda prestationer man kan förvänta sig av denna utomordentliga jakthund.
Skulderblad: Skulderbladen skall vara sluttande, de får inte vara grova.
Framtassar: Framtassarna skall vara fasta, kattlika och ha tjocka trampdynor.

Bakställ:
Helhet: Bakpartiet skall vara brett, väl rundat och mycket muskulöst. Bakbenen skall ha god benstomme.
Knäled: Knälederna skall vara välvinklade.
Has/hasled: Hasorna skall vara lågt ansatta för att kunna ge bra påskjut
Baktassar: Baktassarna skall vara fasta, kattlika och ha tjocka trampdynor.


Rörelser
Rörelserna skall vara fira och regelbundna, täcka mycket marj och ha kraftigt påskjut.


Päls

Pälsstruktur:
Pälsen skall vara slät, silkesaktig, aldrig sträv eller vågig, inte alltför riklig och aldrig lockig. Tydliga fanor skall finnas på frambenen, kroppen och på bakbenen ovanför hasen.
Färg: Allehanda. Hos enfärgade hundar får vitt förekomma endast på bröstet. Läs mer om färgerna HÄR

Storlek/vikt

Mankhöjd:
Hane: ca. 39-41 cm
Tik: ca 38-39 cm
Vikt: Ca 13-15 kg.


Fel
Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa och välbefinnande samt förmåga att utföra sitt traditionella arbete.
Diskvalificerande fel:
- Agressiv eller extremt skygg
- Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga abnormiteter skall diskvalificeras.


Testiklar
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara
fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.